روتر وکاربردآن

روتر از تجهیزات شبکه است که برای انتقال بسته های داده بین شبکه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. داده هایی که از طریق اینترنت ارسال و به صورت بسته هستند و روتر عملکرد هدایت ترافیک این داده‌ها را به شبکه‌های مختلف رایانه برعهده دارد. زمانی از روتر استفاده می‌شود که حداقل دو شبکه وجود داشته باشد.  روترها در دروازه‌هایی که شبکه‌ها به هم متصل می‌شوند، قرار می‌گیرند. به طور کلی روترها در مدل‌های سیمی، بی‌سیم، مسیریاب اصلی، غیرمتمرکز و مجازی در دسترس است. روتر ها چه کاری انجام می دهند؟ میتواند برای فعال نگه داشتن شبکه ها، کامپیوتر ها و سایر دستگاه ها مانند پرینتر ها...

ادامه مطلب